[ Web Mail ]
Güzelsu
Beni Hatırla
» Yeni Kullanıcı Kaydı
» Şifremi Unuttum
0 üye, 0 ziyaretçi bağlı durumda

Ahmet Hamdi Akseki Bilgi Kaynağı

Gönderen: Bilge Karabacak @ 2005-02-26 14:27:51

Bu bölüm kıymetli hemşerimiz Ahmet Hamdi Akseki'ye ayrılmıştır.


Bunları biliyor muydunuz?

  • Ahmet Hamdi Akseki'nin, Kuran-ı Kerim mealini Atatürk'ün isteği ile yazdığını (Cemal Kutay, Rönesans Dergisi, Şubat 1991, s.20)
  • Ahmet Hamdi Akseki'nin, Askere Din Kitabı isimli eserini Fevzi Çakmak'ın talebi üzerine Atatürk'ün isteğiyle yazdığını ...
  • Ahmet Hamdi Akseki'nin, amazon.com, ideefixe.com.tr gibi Dünya'nın ve Türkiye'nin önde gelen Internet kitapevlerinde bilgileri bulunan "Bulgaristan Mektupları" isimli tarih/hatırat türü bir kitabı olduğunu ...
  • 4-6 Kasım 1994 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi tarafından Ahmet Hamdi Akseki sempozyumu düzenlendiğini ...
  • Bu sempozyumda, Selçuk Ünv. İlahiyat Fak. İlahiyat Fak. Kurucu Dekanlığını yapan merhum Doç. Dr. Osman Cilacı'nın "Ahmet Hamdi Akseki'nin Dinler Tarihi'ne Bakış Tarzı" adlı bir bildiri yayınladığını ...
  • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi İlhan Yıldız'ın 1997 senesinde "Ahmet Hamdi Akseki ve Din Eğitimindeki Yeri" isimli bir doktora tezi yaptığını ...
  • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Türkan Keşkek'in 2003 senesinde "Ahmet Hamdi Akseki ve Fıkhi Görüşleri" isimli bir yüksek lisans tezi yaptığını ...
  • Ahmet Hamdi Akseki'nin, Necip Fazıl Kısakürek'in lise öğretmeni olduğunu ...
  • 18 yaşlarındayken İstiklal marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan Arap Edebiyatı dersi aldığını ...
  • 1946 senesinde Bülent-Rahşan Ecevit çiftinin nikahını kıydığını ...


Ahmet Hamdi Akseki'nin Eserleri:
Namaz Sürelerinin Türkçe Tercüme ve Tefsiri
Ahlak Dersleri
İslam Dini/İtikat, İbadet ve Ahlak
Askere Din Dersleri
Öğretmen Ve Öğrencilere Yardımcı Açıklamalı Din Dersleri
Ülema-yı İslamiyeye Bir Sual ve Abdullah Gemilyan Efendinin Cevabı
Dini Dersler (3 Kitap)
Hatemü'l-Enbiya Hakkında En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi
Vel-Asr Tefsiri
Bulgaristan Mektupları
Yavrularımıza Din Dersleri
İslam Fıtri Tabii ve Umumi Bir Dindir
Namaz Sürelerinin Türkçe Tercüme ve Tefsiri
Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı
Yeni Hutbelerim
Köylüye Din Dersleri
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Müslümanlık


Ahmet Hamdi Akseki Biyografileri:

Ahmed Hamdi Akseki/Hayatı-Eserleri-Tesiri, Üçdal Neşriyat, 1966
Ahmed Hamdi Akseki, Veli Ertan, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, 1988


Ahmet Hamdi Akseki'nin Güzelsu Ziyareti:

Fotoğraf - 1

Fotoğraf - 2


1950 yılında, aziz Kore şehitlerimizin ruhları için Süleymaniye Camii'nde muazzam bir Mevlidi Nebevi tertiplenmiş ve bütün yurt radyolarından dinlenen bu ihtilafi, zamanın Diyanet İşleri Reisi olan Merhum Ahmet Hamdi Akseki önemli bir söylev ile açmıştır. (Akseki ve Aksekililer Kitabı, Sayfa 71)

Söylev için tıklayınız ... (Şimdilik tarayıcıdan geçirildi, vakit olunca temize çekilecek)


Ahmet Hamdi Akseki'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen özgeçmişi:

Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı olan, yazdığı değerli eserleri ve yaptığı hizmetleri ile yüzyılımızın İslâm alimleri arasında önemli bir yeri olan Ahmet Hamdi AKSEKİ, Antalya ili Akseki ilçesi Güzelsu Beldesinde doğdu.

Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmeğe, 7 yaşında da camide mukabele okumaya başladı. Önce babası Mahmut Efendi'den sonra da Mecidiye Medresesinde Müderris Abdurrahman Efendi'den* okudu.

14 yaşında babasıyla Ödemiş'e giden A.Hamdi AKSEKİ, ailesinin fakir olması sebebiyle, tahsil parasını temin için pamuk tarlalarında çalıştı. Karamanlı Süleyman Efendi'nin medresesinde tahsiline devam etti.

Daha sonra İstanbul'a geldi ve Dersiâm Bayındırlı Muhammed Şükrü Efendi'den icazet aldı. Medresetü'l Mütehassisin'de 3 sene okudu, doktora imtihanını vererek birincilikle mezun oldu. Henüz 32 yaşında iken 3 fakülteyi tamamladı. (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için zengile.net'deki Ahmet Hamdi Akseki biyografisini de okuyunuz ...)

Hamdi AKSEKİ, hocası İsmail Hakkı Bey'in delâleti ile, Heybeliada Mekteb-i Bahriye-i Şâhane Akaid-i Dini'ye muallimliğine tayin edildi. Burada okuttuğu dersler, "Dini Dersler", adı ile üç cilt olarak Sebilürreşad Kütüphanesi tarafından bastırıldı. Heybeliada'daki görevine ek olarak Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii Şerifi Kürsi şeyhliğine tayin olunan AKSEKİ, İstanbul'daki medreselerde müderrislik yaptı. Umur-u Şeriyye ve Evkaf Vekaleti Tedrisat Umum Müdürlüğü görevinde iken medreselerin müfredat programlarını ıslah etti. 1924 yılında Diyanet işleri Başkanlığı Müşavere Heyeti Âzâlığına getirildi. 1939 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin oldu.

A.Hamdi AKSEKİ, M.Şerafeddin YALTKAYA'nın vefatından sonra üçüncü Diyanet İşleri Başkanı oldu. Merhum Ahmet Hamdi AKSEKİ, resmi hizmeti yanında, ilmi çalışmalarını da ihmal etmedi ve 70 kadar eser yazdı.

9 Ocak 1951'de vefat eden Ahmet Hamdi AKSEKİ Arapça, Farsça ve İngilizce bilmekteydi.

Ahmet Hamdi Akseki vefat ettiği zaman Anadolu Ajansı da bültenlerinde şunları duyurmuştur:
"Teessürle haber aldığımıza göre Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi yüzünden Numune Hastanesi’nde tedavi altına alınan Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki bugün saat: 18.30’da geçirdiği ikinci kriz neticesi vefat etmiştir."

Başlıca eserleri: İslâm Dini (İtikat, ibadet ve Ahlak), Dini Dersler (üç kitap), Ahlak Dersleri, Askere Din Dersleri, Köylüye Din Dersleri, Yavrularımıza Din Dersleri, Yeni Hutbeler, Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Müslümanlık


* Abdurrahman Efendi Merhum Öğretmen Mehmet Öztekin'in babasıdır. Yakın bir zamanda fotoğrafı yayınlanacaktır.


Atatürk'ün Ahmet Hamdi Akseki'ye İltifatları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım 5 Şubat 1923 tarihinde Konya’ya teşrif ettiklerinde, Daru’l Hilafe medreselerini teftiş etmişler, Fransızca, Fıkıh ve Coğrafya derslerinde bulunmuşlar ve öğrencilerle uzun uzadıya meşgul olmuşlardır. Atatürk, o gün medreseden ayrılırken, ihtisas ve intibalarını şöyle belirtmiştir: “... Memnuniyetle görüyorum ki, tedris ve tederrüs cidden hakikat-ı diniyye dairesindedir. İnşallah memleketimizi ve milletimizi ihya edecek asri ve hakiki ulema faziletkar müderrislerimiz sayesinde, siz olacaksınız. Kıymetli ve hakiki ulemamızın mevkisi yüksektir. Ulemamızın ve erbab-ı ilim ve irfanımızın hizmeti ve irşadları ile inşallah İbn-i Rüşdiler, İbn-i Sinalar, Farabiler, İmam-ı Gazaliler milletimizin içinden çıkacak ve bu asrın tekamulatı ile mücehhez olarak ihyayı hakikat-ı diniyye eyleyeceklerdir.”

“Aksekili Ahmet Hamdi Efendi’yi tebrik ve kendisine teşekkür ederim”* Demekle başta Tedrisat Umum Müdürü Aksekili Ahmet Hamdi olmak üzere, bu dini müesseselerde hocalık yapan zatların kalblerini kazanmıştır.

* Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 6 Şubat 1341 No:771

Ahmed Hamdi Akseki, Veli Ertan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988

Ahmet Hamdi Akseki'nin Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri. Kabir, mezarlık camiisine 50 metre uzaklıkta küçük bir çam ağacının dibinde. Merhumun kabir toprağı köyümüzde bol miktarda bulunan belki de ilk fidanları köyümüzden getirilmiş olan siğil otu ile kaplıydı.

 
 
Favorilerime ekle | Giriş Sayfası Yap | Site Haritası | Site İlkeleri