[ Web Mail ]
Güzelsu
Beni Hatırla
» Yeni Kullanıcı Kaydı
» Şifremi Unuttum
0 üye, 0 ziyaretçi bağlı durumda

Güzelsu'lular

Gönderen: Bilge Karabacak @ 2005-01-22 04:03:12

Bu bölümde ve "insan" kategorisi altında yer alan özgeçmişler, özgeçmiş sahibinin ya da yakınlarının verdiği bilgiler ile oluşturulmuştur.

Bu bölümde kendinizin ya da yakınınızın özgeçmişinin bulunmasını istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz. Ayrıca, Güzelsu Vakfı'nın özgeçmişlerin oluşturulması ve guzelsu.com'a aktarılması konusunda bir çalışması mevcuttur.

Alfabetik sıra ile yazılmıştır.

Ahmet Hamdi Akseki

(1887- 9 Ocak 1951) Din bilgini, düşünür ve yazar. Güzelsu'da doğdu. Medrese öğrenimi gördü. Daha sonra üç yıl Arapça ve Farsça okudu, fıkıh dersleri aldı. Süleymaniye Medresesi sınavını kazandı. Kelâm ve Hikmet Şubesinden icazetname aldı. 1911-1915 arasında dâr ül Fünun Ulûm-u Âliye-i Diniye Fakültesinde okudu. Çeşitli medrese ve din okullarında eğitmenlik yaptı. Milli Mücadelenin başlamasıyla, İstanbul’daki görevini bırakarak Anadolu’ya geçti. 1922’de Ankara Lisesi Din Bilgisi öğretmenliği yaptı. Daha sonra 1924 yılına kadar Evkaf Vekâleti Tedrisat Umum Müdürlüğü görevinde bulundu. 1 Mayıs 1924’te Dâ ül Fünun’da Hadis ve tarih öğretmenliğine getirildi. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 21 Temmuz 1939’dan 1947’ye kadar Diyanet İşleri Başkan vekilliği, 30 Nisan 1947’den ölümüne kadar da Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Ahmet Hamdi Akseki’nin dinsel konularda bir çok araştırma, inceleme ve çeviri yapıtı bulunmaktadır. Yapıtlarının sayısı 30’u geçmektedir. İslam Dini adlı kitabı 1950-1970 arasında 20 baskı yapmış, 315.000 tane basılmıştır.


Ahmet Minnetoğlu (Cilisan)

1937 yılında Güzelsu’da doğdu. İlköğrenimini köyünde tamamladıktan sonra 1949 yılında Aksu Öğretmen Okulunu kazandı. 1954-1955 öğretim yılında  okulundan mezun olarak öğretmen oldu. Aynı yılın Ağustos ayında evlenerek ilk tayin yeri olan Hatay merkeze bağlı Alahan köyünde göreve başladı. İki yıl çalıştıktan sonra Antalya-Manavgat’a bağlı Beşkonak’ın Yeşilbağ köyünde de 1957-1959 yılları arasında görev yaptıktan sonra Manavgat’ın Karaöz köyüne tayin oldu. 1971 yılına kadar 13 yıl gibi uzun bir süre görev yaptığı köyde eğitimin yanı sıra kalkınma hamlelerine de öncülük ederek iz bıraktı. Buradaki görevi sırasında -1961 yılı yazında- Isparta’da kısa dönem askerliğini tamamladı. Sahibi olduğu 3’ü erkek 1’i kız 4 evlatttan üçü bu köy doğumludur. 1971 yılında geldiği Manavgat’ta emekli olduğu 1981 yılına kadar Toros İlkokulunda öğretmenlik, idarecilik ve İlköğretim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Sürekli yanlış yazılmasından şikayetçi olduğu “Cilisan” soyadından babasına Minnetoğlu hoca denmesini fırsat bilerek 1976 yılında “Minnetoğlu” olarak değiştirse de dostları ona hâlâ “Cilisan ” der. O yıllarda yakalandığı ve 25 yıldır muzdarip olduğu romatizma –Romatoid Artrit- hastalığı fazla görev yapmasına müsaade etmedi ve 26 yıldan fazla çalıştığı mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Emekliliğinde bir ara arıcılığa heveslendi ve bu hevesle 5-6 yıl kadar arıcılık yaparak yiyeceği bala para vermedi.

Öğrenciliğinden günümüze özgeçmişinden bahsederken her zaman gurur duyduğu yöresiyle –Güzelsu- ilgili pek bir şey yazmasak ta, o, köyünü sürekli ön planda tuttu; uzak olduğu zamanlarda duygularını şiirlere, dizelere döktü. Memleketine hizmeti hakka hizmet bilip bir nefer olarak yıllarca uğraş verdi. Parlak fikirleri ve objektif uygulamaları ile takdir toplayarak görüşüne müracaat edilen ender kişiler arasında yer aldı.
2001 yılı Aralık ayında 30 gün Ramazan orucunu tutarak ertesi günü bayram namazına gitmek için hazırlık yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şu an sağ tarafı felçli durumda. Takdir-i ilahi. Yaz aylarını memleketi Güzelsu’da, kış aylarını ise Manavgat’ta geçirmektedir. 19.03.2005
Adres: Yayla Mah. 2509 Sok. No:4
           Manavgat-ANTALYA
Tel    : 0.242.7461792

Güzelsu ile ilgili şiirlerini okumak için tıklayınız


Cavit Binbaşıoğlu

İsmin üzerine tıklayınız. Cavit Binbaşıoğlu'nun E-posta adresi:


Prof. Dr. Cevat Özpınar

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, kalp ve damar cerrahı.


Etkin Binbaşıoğlu

ETİ Şirketler Grubunun planlama/yönetim sistemlerinin tasarımı ve bilgi sistemlerinin yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı. Cavit Binbaşıoğlu'nun oğlu.


Hasan Efendi Hoca (Hasan Rıfkı Efendi)

Ali Sümbül'ün Akseki Kazası ve Köyleri kitabından:

Güzelsu'dan Hasan Efendi isminde bir hoca yetişmiş ve devrin padişahı Abdülmecid'e huzur hocalığı yapmış. Sonunda köye dönmek üzere saraydan ayrılırken padişah ona isteğini sormuş. O da: "Güzelsu'ya bir medrese yapılması" arzusunda olduğunu söylemiş. Bunun üzerine padişah Abdülmecid Güzelsu'ya bir Mecidiye medresesi açmış. 200 yataklı yatılı medreseye çevreden ve hatta Konya'dan talebeler gelmişler. Böylece tedrisat devam etmiş ve kendisiyle iftihar edilen Güzelsu'nun çocuğu Ahmet Hamdi Akseki merhum, bu medresede tedrisat görmüştür.

Kemal Özkaynak'ın Akseki Kazası kitabından:

Akseki’nin Güzelsu nahiyesinde doğmuştur. Müderristir. İlim ve fazlı ile, medresesine alaka göstermesi için padişaha ariza takdim etmek suretiyle gösterdiği medeni cesareti ile meşhurdur. Bu mektubun bir örneği değerli ilim adamımız E. Ula Mardin’de bulunmaktadır.

Merhumun hayatına dair fazla malumatımız yoktur. Yalnız Evrak-ı perişani arasında zuhur eden notlarından, kendisinin gayet iyi bir hattat olduğunu tespit ediyoruz. Çin hikmetlerine müşabih sözleri şayanı dikkattir. Aşağıdaki vecizeler Hasan Rıfkı Efendi’ye aittir.

Kışın sıcağına aldanarak elbisenizi çıkarmayınız. Pişmanlık muhakkak.

Yükü ağır olanın adımı kısa olur.

Gayyur fakir, yağsız kandile benzer.

Hasan Rıfkı Efendi'nin Güzelsu Kabristanı'ndaki kabir taşıdır:

Kabir taşında yazanlar:
Elhamdülillahillezi sadakna va'duhu
merhum ve mafirun leh Mevlana Hasan Rufki Efendi'nin ruhuna el Fatiha
sene 1309 7 cemaziyülevvel Salı günü. (Mesut Taştekin'e ve Hasan Samurlu'ya teşekkürler)
Hicri 7 cemaziyülevvel 1309, miladi 8 aralık 1891 tarihine tekabül ediyor.

Hasan Taşkesen (Koreli)
1929 yılında Güzelsuda doğdu.İlk okulu Güzelsuda bitirmiş olup hayat şartlarından dolayı öğrenimine devam edememiştir.1949 yılında 2 çocuk babası iken askerliğini yapmak üzere Ankara ya gitmiştir.1950 senesinde Birleşmiş Milletler  kararına istinaden Kore ye giden türk askerlerinden biri olarak Kore savaşlarına katılmış olup KURUNİ bölgesinde muasaraya alınıp esir düşmüştür. Daha sonra İngiliz ve Amerikalıların yardımı ile esirlikten kurtulmuştur.Korede 16 ay kalan Hasan Taşkesen savaş sonunda GAZİLİK ünvanı almıştır.Askerlik dönüşü Güzelsuda davullarla,zurnalarla köy girişinde karşılanır.1952 senesinde iki çocuğunu alarak Konya ya yerleşmiş olup burada lastikçilikle uğraşmıştır.Kısa zamanda işlerini ilerleterek 1973 yılında Antalya ya temelli yerleşmiştir. Evli  4 çocuk 9 torun sahibi olan Hasan Taşkesen halen yazları Güzelsu da kışları ise Antalya da yaşamaktadır. 
Gönderen: Torunu  Çisem ÜLKÜ


İlhami Ercivan

1942 Güzelsu doğumludur. İlköğrenimini Güzelsu'da, orta öğrenimini Antalya-Aksu İlk öğretmen okulunda yapmıştır. Yüksek öğrenimini Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünde yapmıştır. DEÜ Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden Lisans Diploması almıştır. DEÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı Özgün Baskı Atölyesi Öğretim Üyesi iken geçirdiği bir kalp krizi sonucu 20.07.2004 tarihinde Kuşadası-Davutlar'daki yazlığında vefat etmiştir.


Mehmet Özpınar

1955 yılında Güzelsu’da doğdu.İlk,orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra 1975 yılında çalışma hayatına babasının yanında başladı.Kendi tabiriyle 10 yıl baba mesleğini yaptıktan sonra 1985 yılında Fimak Makina A.Ş ‘de göreve başladı.Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özpınar halen Fimak Makina A.Ş yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.


Mehmet Öztekin
1898 Tarihinde Akseki'nin Güzelsu köyünde doğmuştur.Tahsilini Güzelsuda Abdülmecit medresesinde babası Müderris Abdurrahman Efendiden yapmıştır.Sonra Konyaya gidip 2 yıl Konya Müderrislerinden ders almıştır.Medreselerin lağvi üzerine bir müddette Güzelsuda açılan ilkokulda tahsil görmüştür.Birinci dünya savaşı ve Kurtuluş savaşına katılmış İstiklal madalyası ile taltif edilmiştir.1924 yılında imtihanla öğretmenliğe başlamış ve Akseki Sadıklar köyüne atanmıştır.21 yıl Sadıklarda öğretmenlik yapmış,1944 yılında Güzelsuya tayin olmuştur.toplam 40 yıl öğretmenlik yapmış 1963 senesinde yaş haddinden emekli olmuştur.Köyümüze büyük hizmetleri geçmiştir.20.11.2000 tarihinde Güzelsuda vefat etmiştir.”Gelecekte Güzelsu Tarihine Işık Tutacak Hatıralar” adlı kitabını guzelsu.com/tarih bölümünden okuyabilirsiniz. Allah rahmet eylesin.


Sedat Özpınar

1953 yılında Güzelsu’da doğdu.İlk,orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra 1975 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında çalışma hayatına Konya DSİ. 4.Bölge Müdürlüğünde şantiye mühendisi olarak başladı.Sırasıyla 41 Şb.Müdürü, 4.Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerini yaptıktan sonra 2003 yılında Kayseri DSİ 12.Bölge Müdürü görevine atandı.Halen bu görevi yürütmekte olan Sedat Özpınar evli ve iki çocuk babasıdır.


Vedat Özpınar

1950 yılında Güzelsu’da doğdu.İlk öğreniminin ilk 3 yılını Güzelsu ilkokulunda yaptıktan sonra orta ve lise ogrenimini Konya’da tamamladı.1974 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu.1976 yılında Fimak Ekmek Makinaları İmalatı Ve Sanayi Ticaret A.Ş’yi kurdu. Evli ve 3 çocuk babası olan Vedat Özpınar halen sektöründe Türkiye’nin ilk 5 kuruluşu içinde yer alan Fimak Makina A.Ş yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.


Prof. Dr. Yusuf Gökşen

1933'de Güzelsu'da doğdu. İlkokulu Güzelsu'da, ortaokul ve liseyi Antalya'da tamamladı. İstanbul Üniversite'si Tıp Fakültesi'nden 1956 yılında mezun oldu.


Yeredoğ Kişioğlu

Hicri 1324’de Güzelsu’da doğdu, Konya lisesini ikmal ettikten sonra 1935’de hukuk fakültesinden mezun oldu. 1936’da hakim namzedliği ile adliye mesleğine intisap etti.

Gümüşhane, Erciş, Kandıra gibi yerlerde sorgu yargıçlığı hakimlik yaptıktan sonra 1946’da vazifesinden istifa etti, İzmitte avukatlığı başladı. 1950’den 1954’e kadar TBMM’de İzmiti temsil etti.

Cemiyette Hastalıklar adında bir eseri vardır.

Yeredoğ Kişioğlu'nun fotoğrafı - 1

Yeredoğ Kişioğlu'nun fotoğrafı - 2


Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu

1958 Antalya İlinin, Akseki İlçesi, Güzelsu Köyünde doğdu.1982 yılında İTÜ Makina Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1988'de doktorasını tamamladı. 1990'da doçent ünvanını aldı ve TÜBİTAK bursuyla ABD, Georgia Institute of Technology'e giderek, bir yıl süreyle, Sikorski helikopterleri üzerine araştırma projelerinde çalıştı. 1996'da profesör ünvanını aldı. ANSYS, I-DEAS vb. yazılımlar ile Fortran programlama dilini kullanmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Akseki ve Aksekililer Kitabı'ndaki Güzelsu'lular

 
 
Favorilerime ekle | Giriş Sayfası Yap | Site Haritası | Site İlkeleri