[ Web Mail ]
Güzelsu
Beni Hatırla
» Yeni Kullanıcı Kaydı
» Şifremi Unuttum
0 üye, 0 ziyaretçi bağlı durumda

Aksekili - İbradili Ünlüler, Akademisyenler, İş Adamları

Gönderen: Bilge Karabacak @ 2005-08-26 22:47:06

Abdi Paşa

( ? - 1823) Yönetici. Akseki’de doğdu. Aksekili İbrahim Paşa’nın oğludur. Öğrenimini Akseki’de tamamladı. Çeşitli devlet görevlerinde çalıştı. Sakız İsyanı’nın bastırılması sırasındaki başarılarından sonra 1821’de Sakız Mutasarrıflığı’na getirildi. Bu görevdeyken Sakız’da öldü.

Abdullah Fevzi Paşa

Devlet adamı. Akseki’de doğdu. Askeri eğitim gördü.Askerlik görevleri sırasında meşrutiyetçi anlayışı benimsedi. Ziya Paşa ile yakın ilişkileri oldu. Meşrutiyet’in ilanıyla 1876’da açılan I.Mebusan Meclisi’ne Sofya Mebusu olarak girdi.

Yeğen Mehmet Paşa

I. Abdülhamid'in veziri.

Ali Hikmet Berki

(1883- ?) Hukukçu. Akseki’de doğdu. Osmanlı Döneminde çeşitli yerlerde kadılık yaptı. Cumhuriyet döneminde yeni hukuksal düzenlemeye katıldı. 1933’te Temyiz Mahkemesi Reisi oldu. 1950’de bu görevinden emekliye ayrıldı. Başlıca yapıtları: Miras ve İntikal, Vakıflar, Miras ve tatbikatı, Hukuk ve Mantık.

Rasih Kaplan

(1883-1952) Hukukçu. Toplumbilim ve hukuk öğrenimi gördü. 1923’te “Hıyaneti Vataniye Kanunu” suçlularının yargılandığı İstiklal Mahkemesinde üye idi. Siyasetle de ilgilendi. 1920-1940 arasında Antalya, 1943-1946 arasında da Maraş Milletvekili, olarak Mecliste bulundu.

Hasan Hüsnü Erdem

(1889- ? ) Din adamı. Sadıklar'da doğdu. Diyanet İşleri Başkanlarından Akseki’li Sadık Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini Akseki’de tamamladı. Süleymaniye Medresesinde din öğrenimi gördü. 1920’de Antalya Muallim Mektebi’nde Ulûm-i Diniye Muallimi olarak göreve başladı. 1922’de Ankara Darülhilâfe Müdürlüğüne atandı. 1924 Nisanına değin Şer’iye Vekaleti Tedrisat Azalığı ve Darülhalife Fıkıh Muallimliği yaptı. 1924-1937 arasında Antalya Lisesinde, İmam Hatip Okulunda din, hadis, tefsir ve Türkçe, 1937-1944 arasında da Isparta Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yaptı. 1944-1961 arasında, Müşavere kurulu üyesi olarak çalıştı. 6 Nisan 1961’den 19 Ekim 1964’e kadar Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. 1966’da Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi oldu, aynı yıl emekli oldu.

Ahmet Hamdi Akseki

(1887- 9 Ocak 1951) Din bilgini, düşünür ve yazar. Güzelsu'da doğdu. Medrese öğrenimi gördü. Daha sonra üç yıl Arapça ve Farsça okudu, fıkıh dersleri aldı. Süleymaniye Medresesi sınavını kazandı. Kelâm ve Hikmet Şubesinden icazetname aldı. 1911-1915 arasında dâr ül Fünun Ulûm-u Âliye-i Diniye Fakültesinde okudu. Çeşitli medrese ve din okullarında eğitmenlik yaptı. Milli Mücadelenin başlamasıyla, İstanbul’daki görevini bırakarak Anadolu’ya geçti. 1922’de Ankara Lisesi Din Bilgisi öğretmenliği yaptı. Daha sonra 1924 yılına kadar Evkaf Vekâleti Tedrisat Umum Müdürlüğü görevinde bulundu. 1 Mayıs 1924’te Dâ ül Fünun’da Hadis ve tarih öğretmenliğine getirildi. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 21 Temmuz 1939’dan 1947’ye kadar Diyanet İşleri Başkan vekilliği, 30 Nisan 1947’den ölümüne kadar da Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Ahmet Hamdi Akseki’nin dinsel konularda bir çok araştırma, inceleme ve çeviri yapıtı bulunmaktadır. Yapıtlarının sayısı 30’u geçmektedir. İslam Dini adlı kitabı 1950-1970 arasında 20 baskı yapmış, 315.000 tane basılmıştır.

Fatin Gökmen

(1878-1955) Bilim adamı. Riyaziyat Medresesini bitirdi (1904). Darüşşafaka’da bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra Riyaziyat Medresesine Astronomi ve Hesabı İhtimaliyat Müderrisi oldu. Salih Zeki Bey’in girişimleriyle Kandilli rasathanesi Müdürlüğü’ne getirildi. İstanbul Üniversitesinde de çeşitli dersler veren Gökmen, Üniversiteden 1933’te ayrıldı. 1943 de emekli oldu ve aynı yıl politikaya atıldı. 1943 ve 1946 seçimlerinde Konya milletvekili olarak Mecliste bulundu. Kandilli Rasathanesinin kuruluş ve gelişiminde büyük katkıları olmuştur. Yapıtları: Eski Hıtay Takvimi ve 19 Haziran Küsufu Küllisi’dir.

İnternet'te Fatin Gökmen

Osman Yüksel Serdengeçti (Osman Zeki Yüksel)

(1917-1983) Osman Zeki Yüksel Antalya Akseki'de doğdu. Aralarında A.Hamdi Akseki, eski Müftülerden Hacı Salih Efendi'nin de bulunduğu alimler yetiştirmiş bir aileye mensuptu. İlkokulu Akseki'de, Ortaokulu yatılı öğrenci olarak Anyalya'da okudu. Ankara'da Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra girdiği Dil ve Tarih Coğrafya Fakultesi'nde 2.sınıf öğrencisiyken Mayıs 1944 te meydana gelen olaylara karıştığı için öğrenimini yarıda kesti. Nihal Atsız ve Alpaslan Türkeş’le birlikte bir süre tutuklu kaldı. Serbest bırakılınca Fakulte’ye başvurarak öğrenimine devam etmesine izin verilmedi. Bunun üzerine MEB Hasan Ali Yücel'e hitaben "Yüksek makamın Alçak Vekiline" sözleriyle başlayan bir dilekçe yazdı. Dilekçeyi Bakan’a verme cesaretini kimse bulamadı. Yeniden hapsedildi. Hapisten çıkınca Serdengeçti Dergisi’ni çıkarmaya başladı. Serdengeçti dergisinde Serdengeçti imzayla çıkan yazılarından dolayı bu soyadla tanındı. Pek çok sayısı toplatılan Dergi’de çıkan yazıları nedeniyle hakkında çok sayıda dava açıldı ve sık sık tutuklanıp serbest bırakıldı. Başlığının altında "Allah Vatan Millet Yolunda" cümlesi sürekli yer alan Dergi’deki yazılarında sık sık kullandığı "Açın kapıları Osman geliyor" sözü yeni tutuklanmalara hazır olduğunu bildiriyordu. Dergi ancak 33 sayı çıkabildi. ( 1947- Şubat 1962). Terk Parti yönetiminin İslam üzerindeki ağır baskılarını protesto eden aydınların önde gelenleri arasında yer aldı. 1952 de Bağrıyanık adlı bir mizah gazetesi çıkardı. Başlığı altında "Hak yolunda bağrı yanık yolcular" sözü yer alan bu yayınında da inancının mücadelesini zengin esprilerle dolu yergileriyle sürdürdü. 1965 de AP listesinden Antalya Milletvekili seçilerek, Parlamento’da görev yaptı ( 1965-69). Batılılaşmayı protesto için Meclis’e kıravatsız gelip gittiği için kıravatsız Milletvekili olarak da ün kazandı. AP’nin politikası ve Parti ileri gelenlerine yöneldiği eleştiriler yüzünden AP'den ihraç edildi. Sonraki yıllarda mücadelesine yine yayımladığı yazı ve kitaplarla devam etti. Son olarak Yeni İstanbul'da gazetesinde "Selam" başlığı altında günlük fıkralar yazdı. 10 Kasım'da İstanbul'da vefat etti. H.Üzmez’in ‘Şu Bizimkiler’, A.Rahmi Balcıoğlu’nun ‘Serdengeçti’ kitabında kendisinden bahsedilir. Vefat yıldönümlerinde hakkında bir çok yazılar yazıldı.
Eserleri: Mabetsiz Şehir, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler, Bu Millet Neden Ağlar, Gülünç Hakikatler, Ayasofya Davası, Türklüğün Perişan Hali, Mevlana ve Mehmet Akif, Kara Kitap, Radyo Konuşmaları, Müslüman Çocuğun Şiir Kitabı

Kemal Fedai Coşkuner

(1927-?) Antalya Akseki'nin Mahmutlu köyünde doğdu. Antalya Aksu Öğretmen Okulu'nu bitirerek (1945) bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Daha sonra İzmir Halk Eğitim Merkezi'nde çalıştı. Şiir ve yazıları 1944'ten itibaren Serdengeçti, Toprak, Türk Edebiyatı ve çıkardığı Fedai dergilerinde yayımlandı. Eserleri: Vatanda Gurbet

Veli Ertan

(1910-?) Akseki'de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Ankara Daru'l-Hilafe Medresesi, Öğretmen Okulu ilk kısmı ile Antalya Ortaokulu'nda bitirdi. Gazi Terbiye Enstütüsü Pedagoji Bölümü mezunu. MEB tarafından gönderildiği (1956) Irak'da Arap Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. 1933 den itibaren çeşitli şehirlerde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. YİE leri'nde Müdürlük yaptı. Kendi isteğiyle 1974 de emekli oldu. Yazıları İslam Medeniyeti, Yeşilay, Hilal, Tohum, Sur, Hakses gibi dergilerde yayımladı.
Eserleri: Cevdet Paşa, Hayatı ve Eserleri, Mehmet Akif, Hayatı, Eserleri ve Tesirleri, Ahmed Hamdi Akseki'nin Hayatı, Eserleri ve Tesirleri, Son Peygamber Hz.Muhammed'in Hayatı, Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi, Din Müesseseleri ve Din Alimleri

Prof. Dr. Muammer Aksoy

1917'de İbradı'da doğdu. İbradılı Hoca Musa zade Numan Aksoy'un oğludur.
1937'de İstanbul Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Zürih Üniversitesinde doktorasını yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Anayasa Profesörü oldu. Kurucu meclis anayasa komisyonu sözcüsü olarak 1961 anayasasının mimarlarındandır. 27 Mayıs’tan sonra Kurucu Meclis’te Antalya temsilcisi olarak bulundu (1960-1961) 1977'de milletvekili seçildi. 1981'de Ankara baro başkanı oldu. Türk hukuk kurumu başkanlığının yanısıra 1989'da kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanlığı sırasında 31 Ocak 1990 akşamı evinin önünde silahlı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı.

Yapıtlarından Bazıları: Kötü Durumlu Evlilik Dışı Çocuklar 1943, Partizan Radyo ve DP 1960, Milli Petrol davamız 1964, Türkiye’nin Petrol faciası ve Çıkar Yol 1965, Devrimci Öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi (iki cilt) 1975, Sosyalist Enternasyonal ve CHP 1977. Ayrıca Forum, Yön ve Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde yazılar da yazdı.

İ. Safa Giray

5 Mart 1931'de doğdu. Annesi, Şeyh Mehmet Efendi ahfadının Kadı Abdurrahman Paşa'nın torunu Muhsin İbradı'nın kızı Nimet Hanımdır.
1954'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. 1954-1968'de EİE idaresinde çalıştı. Bu sürede Türkiye'nin bütün hidroelektrik santrallerinin etüt ve projelerinde görev aldı. Şirket genel müdürlük ve murahhas azalıkları yaptı. Karadeniz bakır, Murgul tesislerini kurdu. 1983'de Milletvekili olarak meclise girmiştir. Bayındırlık, milli savunma, dışişleri bakanlıkları yapmıştır.

Prof. Dr. Ali Bozer

28 Temmuz 1925'de doğdu. İbradılı Bozoğlu Ahmet ailesindendir. Babası yargıtay 1. Başkanlığı'ndan emekli Mustafa Fevzi Bozer'dir.
Gümrük ve tekel, dışişleri, devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yapmıştır. Hükümet adına Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. Kendisine "Officier de la Legion d'Honneur" nişanı ile "Merite Europeenne" nişanı verilmiştir.

Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu

1958 Antalya İlinin, Akseki İlçesi, Güzelsu Köyünde doğdu.1982 yılında İTÜ Makina Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1988'de doktorasını tamamladı. 1990'da doçent ünvanını aldı ve TÜBİTAK bursuyla ABD, Georgia Institute of Technology'e giderek, bir yıl süreyle, Sikorski helikopterleri üzerine araştırma projelerinde çalıştı. 1996'da profesör ünvanını aldı. ANSYS, I-DEAS vb. yazılımlar ile Fortran programlama dilini kullanmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Web Sayfası

Prof. Dr. Cevat Özpınar

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, kalp ve damar cerrahı.

Prof. Dr. Yüksek Bozer

İbradılı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi.

Prof.Dr.Abdurrahman Güzel

Antalya ‘da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise'yi Antalya ‘da bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı adına, 1416 sayılı Kanun uyarınca, 1966 Şubat ayında Almanya 'ya giderek Mart 1966 -Şubat 1967 tarihleri arasında "Goethe-Institut Grafrath/Obb ve Rothenburg/Odt" de, Almanca (lisan) öğrenimini yaptı. Lisans öğrenimini, 1970 yılında, Orientalisches Institut an der Universitaet Wien 'de (Viyana Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Şarkiyat Enstitüsü, Türkoloji Bölümü) tamamladı. Doktora öğrenimini de 1973 yılında aynı üniversitede (Orientalisches Institut an der Universitaet Wien), Prof. Dr. Herbert Wan Duda, Prof. Dr. Herbert Jansky, Prof. Dr. Andreas Tietze, ve Prof. Dr. Hans Ludwig Gottschalk 'ın yanında tamamladı. Ayrıca "Büyük Latince" yi de yaptı. Burada, "Ali in der Bektaschi-Dihtung, besonders des 16, Jhdt's" adlı doktora tezini hazırladı. 8 Haziran 1973 tarihinde "Doktor" ünvanını aldı. 14 Temmuz1974 tarihinde Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne “Öğretim Göre lisi” olarak atandı.
30 Nisan 1980 tarihinde, "Kaygusuz Abdal 'ın Hayatı ve Eserleri" üzerine yaptığı çalışmayla "(Üniversite Eylemli) Doçent" ünvanını aldı. 14 Temmuz 1974-1 Kasım 1985 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 'nde "Öğretim Üyesi" olarak görev yaptı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi. 1983 Ekim-1984 Eylül tarihleri arasında, 2547 sayılı YÖK Kanunu 'nun 39. maddesi uyarınca Almanya 'nın Giessen Üniversitesinde "Misafir Öğretim Üyesi" olarak iki sömestr ders verdi. Bu sırada :
1. Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Universität Regonsburg,
2. Österreich Verein für volkskunde, Universität Wien,
3. Schweizerische Geneeschaft für Volkskunde Universität Bern,
4. Österreichische Akademic der Wissenschaften
'e üye seçildi.
Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi ile Almanya 'nın Giessen şehrindeki "Justusliebig Universität Giessen" in "Kardeş Üniversite" olmalarını sağladı. 10 Ekim 1985 tarihinde, 2547 Sayılı YÖK Kanunu 'nun ilgili hükümleri gereğince yapılan sınavlar sonucunda "Profesör" ünvanını aldı ve Gazi Üniversitesi, Gazi Egitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Eğitimi Bölümü’ne "Bölüm Başkanı" olarak atandı. 30 Eylül 1989 – Subat 1994 tarihleri arasinda da Milli Egitim Bakanligi "Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi" olarak çalıştı. 1994-1998 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 'nde “Rektör”lük yaptı. 1998-2001 Girne American Universitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nde “Öğretim Üyesi” olarak çalıştı. Halen; Gazi Üniversitesi, Gazi Egitim Fakültesi 'nde kurucusu olduğu "Türkçe’nin Eğitimi Bölümü // Türk Dili ve Edebiyâtı Eğitimi Anabilim Dalı" nda Öğretim Üyesi ve Başkent Üniversitesi 'nde "Türkçe Eğitimi Bölümü //Türkçe Öğretmenliği Programı" nda kurucu Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Web sayfası

Prof.Dr. Ramazan Arslan

15 Ağustos 2000 tarihinde görevine başlayan Prof. Dr. Ramazan Arslan, Antalya'nın Akseki ilçesinde 1949 yılında doğdu. İlk ve orta eğitimini burada tamamlayan Prof. Dr. Arslan, 1965 yılında Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'ni bitirdi ve aynı yıl Alanya Lisesi'nden de mezun oldu. 1965-1966 öğretim yılında kaydolduğu Ankara Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi'nden 1969 yılında birincilikle mezun oldu. 1970 yılında aynı Fakültede Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı'na asistan olarak atandı. 1971-1973 yılları arasında DAAD bursundan yararlanarak Almanya'nın Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora çalışması yaptı. 1975 yılında "Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi" adlı tezi ile doktor unvanını aldı. 1977 yılında 3 ay süreyle, Almanya Augsburg Hukuk Fakültesi ve İcra Mahkemesi'nde bilimsel araştırma ve çalışmalar yapan Dr. Arslan, 1983 yılında "İcra ve İflâs Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi" konulu çalışmasını doçentlik tezi olarak sundu ve Üniversite Doçenti oldu. 1984-1985 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku dersleri verdi. 1989 yılında Profesör olan Dr. Ramazan Arslan'ın kitapları, mesleki yazıları ve çeşitli bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Ayrıca, Prof. Dr. Baki Kuru ve Prof. Dr. Ejder Yılmaz ile ortak yazılmış çeşitli ders kitapları da bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Memleketimizde Münevver Gazeteci Yetiştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Basın İlân Kurumu Genel Kurulu Üyesi ve Noterlik Hukuku Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Ramazan Arslan evli ve iki çocuk babasıdır, Almanca bilmektedir. Prof. Dr. Arslan, Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi de yürütmektedir. Prof. Dr. Ramazan Arslan, 1985-1988 yılları arasında Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 1988-1994 yılları arasında Adalet Yüksekokulu Müdürlüğü, 1991-1994 yılları arasında Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve 1994-2000 yılları arasında da Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü.

Web sayfası

Prof. Dr. Cemal Kurnaz

Antalya'nın Akseki kazasına bağlı Taşlıca Köyü'nde doğdu (1956). Aksu İlköğretmen Okulu'nu (1974), Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1979). Aynı üniversitede görev aldı. Mezuniyet tezi Ali Zelilî-Niyâzü'l-Müznibîn (1979), yüksek lisans tezi Taşlıcalı Yahyâ Bey Divanı'nda Kozmik Unsurlar (1981), doktora tezi Hayâlî Bey Divanı'nın Tahlili (1984) adını taşır. 1981'de yüksek lisans, 14. 5. 1986'da doktor, 28. 7. 1990'da doçent, 13. 9. 1995'de profesör unvanını aldı. 26. 9. 1996'da bölüm başkanı oldu. 1986'dan beri Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Cemâl Kurnaz'ın 1974 yılından itibaren Hareket, Divan, Doğuş, Yedi İklim, Türk Kültürü, Millî Kültür, Türk Kültürü Araştırmaları, Journal of Turkish Studies, Millî Eğitim dergilerinde şiir ve makaleleri yayınlandı. Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Denemeler (Ankara 1990) isimli eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Deneme Ödülü'nü kazandı.

Web Sayfası

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı

Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman

15.03.1944 yılında Akseki (Antalya)'de doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.
1972 yılında doktorasını " el-Aynî'nin Ikdu'l-Cumân'ında XV. Yüzyıla Ait Anadolu Tarihi İle İlgili Kayıtlar" adlı tezi ile yaptı. 1980 yılında "Mısır Memlükleri Tarihi: Sultan el-Melik el-Müeyyed Şeyh el-Mahmûdî Devri ( 1412-1421)" adlı tezi ile doçent, 1988 yılında profesör oldu. 1969-1970 yılları arasında burslu olarak gittiği Kahire Üniversitesi Tarih Bölümü'nde ve 1977-1978 yılları arasında burslu olarak Londra'da SOAS ve BM'de çalışmalarda bulundu. Muhtelif tarih ve yerlerde pek çok ilmî toplantı ve konferanslara katıldı. Halen Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü aslî üyesi, Selçuklu Tarih ve Medeniyetini Araştırma Enstitüsü aslî üyesi. Bildiği yabancı diller: Arapça, İngilizce, Farsça
Kitapları:
Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, yayına haz: K.Y.Kopraman, A.İ. Aka. Ankara 1975.
Z. Gökalp / Türk Medeniyeti Tarihi, yayına haz: K.Y.Kopraman, İ. Aka. Ankara 1976.
Türk Devletinin Tekâmülü. Ankara 1981.

Web sayfası

 

Mehmet Köstepen

I. Çiller Hükümeti Ulaştırma Bakanı, DYP İzmir Milletvekili. İlvatlı. (25.06.1993-12.04.1995)

Seyit Efendi (Yazkan)

Güzelsulu. Besler bisküvi'nin kurucusu.

İlhami Ercivan

1942 Güzelsu doğumlu. Ressam.

Prof. Dr. Yusuf Gökşen

Cavit Binbaşıoğlu

Zeki Başeskioğlu

Turgay Şeren

Ömer Duruk

 
 
Favorilerime ekle | Giriş Sayfası Yap | Site Haritası | Site İlkeleri