[ Web Mail ]
Güzelsu
Beni Hatırla
» Yeni Kullanıcı Kaydı
» Şifremi Unuttum
0 üye, 0 ziyaretçi bağlı durumda

Müderris Abdurrahman Öztekin'in Hayatı

Gönderen: Bilge Karabacak @ 2005-04-04 18:16:30

Mehmet Öztekin'in Gelecekte Güzelsu Tarihine Işık Tutacak Hatıralar adlı kitabının 71, 72, 73. sayfalarından alınmıştır.

Ataman Öztekin'in katkılarıyla ...

Babam merhum Abdurrahman efendi Hafız Mehmet Efendi adındaki bir zatın oğludur. 1274 de doğmuş 1947 de vefat etmiştir.

Merhum babam tahsilini Konya'da yapmış icazetini oradan almıştır.Köye geldiği zaman evvelce bahsettiğim Padişah Abdülmecit tarafından yaptırılan Mecidiye Medresesinde, Medreseler kapanıncaya kadar Müderrislik yapmıştır, ayrıca kurtuluş savaşından sonra açılan Medrese İlmiyede de resmen öğretim üyeliğine tayin edilmiş lağvedilinceye kadar öğretim üyeliği yapmıştır.Bilahere müstehakkın ilmiye faslından maaş tahsis edilmiş ayrıcada istediği yerde vaaz yapabilmesi için Diyanet işlerinden vesika verilmiştir.
Merhumun babamın dini bilgileri ve Arapçası kuvvetli idi.Vaızları tesirli ifadeleri selis ve insicamlı idi. Kalbi yufka idiki vaazlarında azap ve gazaptan bahsederken muhakkak ağlardı.
Merhum babamın Türkçesi de kuvvetli idi. Konya'da hususi mahiyette darülmuallimin mektebine devam etmiş,Bu suretle çok güzel ve okunaklı yazısı olmakla beraber talık yazıda yazar, mühürde hak ederdi. Tahriratıda kuvvetli idi. İstenilen her türlü yazıyı yazabilirdi.
Daima Bucak Müdürlüğü İdare Heyetine seçilir.Müdürlerin gaybubiayetinde Müdür vekilliğini de yapardı.
Babam güzel Kuran okur vücuh ta çekerdi.Yeniliğide çok severdi.Yeni bir şey yapıldımı onu takdir ederdi.Asla taassubu yoktu.Medreseler lağvedilince yaşım ilerlemiş olmasına rağmen Güzelsu'da açılan resmi ilk okula devam etmemi istemiş ve temin etmişti.
Merhum babam tarım işlerine bilhassa bağ ve bahçe işlerinede çok düşkün idi.İlk defa köy önünde bir bahçe yapmaya muvaffak olmuş bu bahçede bir bahçıvan gibi çalışıyordu.
Dışarda gördüğü meyva ve zebze tohumlarını getirir eker yetiştirirdi.Elde ettiği ürünleri herkese tattırmak isterdi, sahaveti de yüksekti misafir perverdi. Hayır işlerinede çok önem verirdi. Serebelinin başındaki harap kuyuyu yeniden açtırmış, genişlettirmiş,bu günkü haline koymyştu.Ayrıca köyün ortasındaki harap olan çeşmeyide yaptırmış, su yollarını tamir ettirmiş istifade edilir hale getirmiştir.
Merhum babam teslimiyetkar idiydi de ölümünden birkaç sene önce kabrini açtırmıştı.
Hayatında dördü ölü olmak üzere beş defa evlenmişti.
Merhum babam Sabık Diyanet İşleri Başkanı merhum AHMET HAMDİ AKSEKİ' ninde sarf ve nahiv hocasıdır.
Hamdi bey babama sıksık mektup yazar hal ve hatırını sorardı.Hele bayramlarda tebrik yazmayı hiç ihmal etmezdi.Mektuplarında " fazilet-meap" lakabını kullanırdı.
Babamın vefatında bizlere yazdığı taziyette " kim kime taziyet yapacak" demekle babama olan sevgisini ifade etmiştir.
Mehmet Öztekin
Emekli Öğretmen

 
 
Favorilerime ekle | Giriş Sayfası Yap | Site Haritası | Site İlkeleri