[ Web Mail ]
Güzelsu

Yeşil Sigorta

Beni Hatırla
» Yeni Kullanıcı Kaydı
» Şifremi Unuttum
0 üye, 0 ziyaretçi bağlı durumda

Cavit Binbaşıoğlu

Gönderen: guzelsu.com websitesi @ 2017-02-23 02:15:09

Güzelsu'nun Tarihi

Gönderen: Adil Çancı @ 2017-01-29 23:01:12

Güzelsu - Sülles - Siliyadis

Sülles isminin menşeine dair bilgimiz yoktur. Kumandan Silyas’ın ismine izafe edilerek adlandığı yolundaki rivayetler de fazla bir değer taşımaz.

Defter-i Hakani kuyudatında, köy oldukça büyük, kalabalık bir merkez olarak gösterilmektedir. O zaman vergi ödeyen 80-90 kadar Müslüman aile meyanında 49 tane hristiyan’a da tesadüf etmekteyiz. Gebr adını taşıyan bu ailelerin sipahiye ne miktar akçe tesviye ettiklerini bilmiyoruz.

Sülles, Sere Beli denilen ormanlık bir boyun noktasının gerisinde yüksek ve müstesna bir mevkide kurulmuştur. Etrafında tek tük eski eser kalıntılarına tesadüf edilir. Köyün gerisindeki tepelerden, günün münasip saatlerinde Akdeniz’i uzaktan görebilmek mümkündür.

1328 de bucak merkezi haline getirilen Sülles, oldukça geniş bir araziye yayılmakta idi. 1936’da Gündoğmuş ilçesi kurulduktan sonra köylerin sayısı azaldı, sınırları daraldı, dağlık, taşlık, fakir ve yoldan mahrum olan köyleri kısmen alınarak Gündoğmuş’a bağlandı.

Sülles’in vergiye esas olan mahsulleri, Akdarı, üzüm, hububat ve Göveri idi. Ağnam, bunlardan sonra geliyordu. O zamana ait köyde müteaddit vakıf kayıtlarına tesadüf ediyorsak ta bunlardan en ehemmiyetlisi Hoca Camii Şerifidir. Bu mabedin, eskiler arasında en sonra tescil edilenlerden birisi olması muhtemeldir.

Eski tesisler arasında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırıldığı tespit olunan medrese ile mevkufatı ayrıca dikkati çekmektedir.

Bu medrese vaktiyle Sülles’te büyük bir ihtiyacı karşıladı. Malan içi denilen bölgeden, Sülles etrafından gelen talebelere burada Mahmud Efendi, daha sonra Abdurrahman Efendi adındaki zevat ders verdiler, bir çokları bunlardan mücaz oldu. Büyük din alimi Ahmet Hamdi Akseki, ilk feyzini bu medreseden aldı. Hususiyetlerine biygrafisinde temas ettiğimiz Hüseyin Rıfkı Efendi de bu medreseden yetişti.

Vaktiyle Yeğen Mehmet Paşa’nın da burada bir çeşme yaptığı, para vakfettiği hakkında bir kayde tesadüf edilmektedir.

Kasaba 10 seneden beri az çok gelişme halindedir. Meşrutiyetten beri açılmış olan ilkokulu cumhuriyet senelerinde tam kadrolu ve pansiyonlu hale getirilmiş, sonradan pansiyonu kaldırılmıştır. Nahiyenin belediyesi yoktur. 710 kişiden ibaret olan nüfus sayısı ile beraber bucağı teşkil eden genel nüfus, (Çukurköy-Efteşe, Çaltılıçukur, Pınarbaşı-Minval, Taşlıca-Kilisalı, Fersin ile beraber) 3000’i bulmaz. Nahiye merkezinde kadrolu bir doktor vardır. PTT teşkilatı henüz kurulmamıştır. Bir şose ile umumal yola bağlanması etrafında çalışmalar vardır.

Köyün etrafında Biladancık, Mışık, Katran içi, Bağlar gibi mesire mahalleri, yaylalar, sulak mahaller pek çoktur. Ticaret hayatına atılan halkın bir kısmı Antalya, Ankara, Konya ve Ege havalisinde çalışır. “Gavur ini”, “Asar”da eski eser izleri vardır.

Kemal Özkaynak

Akseki Kazası      Gönderen: Bilge Karabacak @ 2005-02-06 23:43:59

Osmanlı Arşivinden Alıntılar

Gönderen: Adil Çancı @ 2017-01-29 22:55:27

Akseki toprakları, Fatih Sultan Mehmet zamanında 1472'de tamamıyla Osmanlı idaresi altına girdikten sonra Alanya sancağına bağlı bir nahiye haline getirilmiştir. 1520 tarihli, Yavuz Sultan Selim devri Osmanlı kayıtlarına göre Alanya'nın 10 nahiyesinden birisi Çöngere (Kenger)’dir.  Çöngere, Güzelsu’nun bağlı olduğu nahiyedir. (T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 990 numaralı defter)

1520 - Yavuz devri kayıtlarına göre Çöngere nahiyesine bağlı köyler (990 numaralı defter) (Büyüklük sırasına göre):

Köyün İsmi

Vergi Mükellefi Sayısı

Şimdiki İsmi

Bergus

129

Mahmutlu

Körseli

?

Yok (Cendeve yukarısında)

Marolya

83

Akseki

Ereşahap

72

Akşahap

Murt

66

Yok

Çimi

?

Çimi

Kağras

?

Cevizli

Manayat

?

Yok (Fersin civarında)

Manaval

55

Pınarbaşı

Efteşe

40

Çukurköy

Gelves

36

Dutluca

Simnan

?

Süleymaniye

Alavada

30

Çanakpınar

Dedere

30

Dikmen

Berliye

30

Yok (İlvat civarında)

Şahap

?

Susuzşahap???

Bucaktuğrul

?

Yarpuz

Kravganda

24

Sadıklar

Bucak

23

Hüsamettin???

Manalıs

?

Yok (Devam-ı Gebr)

Sülles

20

Güzelsu (Devam-ı Gebr)***

Çöngere

15

Yok

Çaltıçukuru

?

Çaltılıçukur

Gevedere

?

Yok

Karadere

?

Karadere (Gündoğmuşa bağlı)

*** 990 numaralı defter, 73. sayfa

1530 - Kanuni devri kayıtlarına göre Çöngere nahiyesine bağlı köyler (166 numaralı defter)(Büyüklük sırasına göre):

Köyün İsmi

Vergi Mükellefi Sayısı

Hasılatı (Akçe)

Şimdiki İsmi

Bergus

138

10731

Mahmutlu

Körseli

113

7400

Yok (Cendeve yukarısında)

İvgalu

103

7713

Sinanhoca

Murt

76

3385

Yok

Çimi

76

5013

Çimi

Beyşahap

75

5700

Akşahap???

Şahabısusuz

69

6136

Susuzşahap

Kağras

66

5119

Cevizli

Marolya

56

5016

Akseki

Babacık

56

2629

Yok

Manayat

55

4912

Yok (Fersin civarında)

Gödene

53

3502

Menteşbey 

Alaçık

43

?

Yok

Efteşe

40

2329

Çukurköy

Gelves

37

?

Dutluca

Simnan

25

?

Süleymaniye

Bucak

25

?

Hüsamettin???

Kravganda

23

?

Sadıklar

Şahabıdiğer

19

600

?

Kiliseli Murt

19

?

Taşlıca

Manaval

17

1490

Pınarbaşı

Gebr

3

1490

Yok

Bucaktuğrul

?

1540

Yarpuz

Yerle

?

450

Yok (Büyükalan civarında)

1572 - Sarı Selim devri kayıtlarına göre Akseki bölgesinin köyleri (166 numaralı defter)(Büyüklük sırasına göre):

Köyün İsmi

Hasılatı (Akçe)

Şimdiki İsmi

Bergus

10978

Mahmutlu

Marolya

9794

Akseki

Çalulu

7724

Çaltılıçukur

İvgalu

7716

Sinanhoca

Fersun

7594

Güçlüköy

Kağras

7082

Cevizli

Alavada

6358

Çanakpınar

Araşahap

5396

Akşahap

Sülles

5228

Güzelsu

Şahabısusuz

5228

Susuzşahap

Gödene

4756

Menteşbey

Kiliseli-Murt

4474

Taşlıca

Simyan

4195

Süleymaniye-Değirmenlik

Gelves

4047

Dutluca

Bucaklu

3934

Hüsamettin-Yukarıbucak

Dedire

3195

Dikmen

Bucakkışla

3036

Bucakkışla

Kravganda

2578

Sadıklar

Manayat

2410

Yok (Fersin civarında)

Bucaktuğrul

2212

Yarpuz

Manaval

2105

Pınarbaşı

Menariye

1473

Minareli

Güneykışla

1212

Güneykışla

Karakışla

1116

Karakışla

Sarabbas

1036

Yok

Efteşe

752

Çukurköy

Soykar

612

Yok

Tutuz

264

Çınardibi

Yukarıdaki kayıtlarda hiç isimleri zikredilmeyen Cemerler, Aşağıaşıklar, Emiraşıklar, Cendeve, Alakilise, Geriş, Erenyaka, Sarıhacılar, Sarıhaliller, İncegüzel isimli köyler 1574 yılından sonra Bergus'a bağlı birer mahalle olarak ortaya çıkacaklardır.

Evliya Çelebi 1671 yılında şunları yazmıştır: "Alaiye (Alanya) sancağı Teke (Antalya) sancağından küçüktür. Cümlesi 5 kazadır: Alaiye, Düşnbih, Manavgat, Akseki, İbradı. Gayet çengelistan ve sengistan ve sarp, kaplanlı ve aslanlı kazalardır."

Bu yazıdaki tüm bilgiler mahmutlu.com sitesinden alınmıştır.

Yukarıdaki  tablolardaki bütün bilgiler (noktasına, virgülüne varıncaya kadar aslına sadık kalınarak) Osmanlı arşivlerinden alınmış bilgilerdir ve Gazi Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Kazım Kopraman ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Doç. Dr.  Akif Erdoğdu'nun araştırmalarıyla gün ışığına çıkarılmıştır. Ayrıca İsmail Hakkı Konyalı'nın ALANYA, Hasan Hüseyin Uçar ve Ahmet Ali Uçar'ın SADIKLAR KÖYÜ isimli kitaplarından yararlanılmıştır.

Gönderen: Bilge Karabacak @ 2005-03-29 23:37:58

Köyümüz derneğinin internet sitesi

Gönderen: ozdag cancı @ 2016-05-26 21:11:02

GÜZDER in internet sitesi www.guzder.org.tr 

TEŞEKKÜR

Gönderen: Mustafa Kocaoğlu @ 2016-05-26 15:04:48

                        Sitemizin hosting ücretini ödeyerek tekrar aktif hale gelmesini sağlayan YEŞİL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. sahibi ve hemşehrimiz Sayın ÖZDAĞ ÇANCI'ya teşekkürü bir borç biliriz...

Biz Güzelsu'lular neden guzelsu.com'u hazırladık?

Gönderen: guzelsu.com websitesi @ 2009-01-05 00:12:21

 

Bu soruya hemen cevap vermeyelim. Öncelikle Güzelsu'yu farklı yapan unsurlara bir göz atalım ...

Güzelsu'yu Farklı Yapan Nedir?

1. İnsan: Güzelsu'lu akademisyenlerin, doktorların, öğretmenlerin, iş adamlarının, mühendislerin, din alimlerinin listesini çıkarmak ve biyografilerini yazmak başlı başına bir çalışmadır. Kısa bir Güzelsu'lu profili için lütfentıklayınız.

2. Konum (Coğrafya): Güzelsu'nun konumu çok özeldir. Güzelsu, heybetli dağları arkasına almış bir kartal yuvası gibidir. Bu nedenle hem korunaklı hem de havadardır. Akseki'nin tek deniz manzaralı köyü Güzelsu'dur.

 

 

3. Bitki Örtüsü: Güzelsu'nun dört mevsim farklılık gösteren florası binlerce çeşit bitki örtüsünü barındırır. Güzelsu florası akademik çalışmalar neticesinde ansiklopedilere dökülecek bir derinliktedir. 1000 yaşının üzerindeki sedir ağaçlarını barındıran sedir ormanı (katraniçi) dünya için de bir mirasdır.Coğrafya bölümünü lüften ziyaret ediniz.

4. Tarih: Güzelsu'nun tarihi milattan öncelere dayanmaktadır. 1800'lü yıllarda Sultan Abdülmecid'in maddi desteği ile kurulan Mecidiye medresesi, Güzelsu'nun tarihine değer katmaktadır. Tarih bölümü bu amaçla oluşturuldu.

5. Ulaşım: Güzelsu, Antalya şehir merkezine 135 km. mesafededir. Bu mesafe ortalama bir süratle tamamı asfalt olan yoldan 2 saatte alınır. 2 saatin sonunda denizden 1240 metre yüksektesinizdir. Ulaşım ayrıntıları içintıklayınız.

6. İklim: Yaz aylarında Antalya %80 nem içinde kavrulurken, Güzelsu'da geceleri yorgansız yatılmaz.

7. Ve diğerleri: "Diğerleri" deyip geçmemek gerekir. Evlerin mimarisinden, yiyecek kültürüne, kendine özgü ağzından giyeceklerine kadar Güzelsu'yu farklı yapan daha pek çok unsur var. Bunun için kültür bölümüne girebilirsiniz.

Şimdi gelelim soruya ...

Neden guzelsu.com?

"Güzelsu'yu farklı yapan"ları Internet sayfamız aracılığı ile herkesle paylaşmak istedik ...

Guzelsu.com, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında yaşayan Güzelsu'luların özlemini gidermesi, haberleşmesi

ve

Güzelsu'nun herkese tanıtılması amacıyla kuruldu.

Sayfaya üye olarak guzelsu.com içerisinde kişisel bir sayfa oluşturabilir, diğer üyelere mesaj yollayabilirsiniz. Mesajlaşma alanlarını kullanabilir, resim/yazı/duyuru ekleyebilirsiniz. Canlı sohbet odalarını kullanabilirsiniz. Üye olmak için Güzelsu'lu olmak zorunda değilsiniz ...

Sayfaya üye olmadan da üyeler tarafından sayfaya yüklenmiş olan tümresimlere ve yazılara ulaşabilirsiniz.

* İkinci fotoğraf hemşehrimiz Sn. Nihat Aldemir'in koleksiyonundandır.

Sayfa: 1
 
 
Favorilerime ekle | Giriş Sayfası Yap | Site Haritası | Site İlkeleri | Teknik Altyapı